Styropian styrokon

Styrokon - płyty styropianowe o wymiarach 1000x500 mm o grubościach 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 140, 160 mm.
Produkowany zgodnie z wymaganiami unijnej normy EPS EN 13163.

1000 x 500 mm

grubość płyty (mm)

20

30

40

50

60

70

80

90

100

120

140

160

ilość płyt w paczce (szt.)

30

20

15

12

10

8

7

6

6

5

4

3

ilość m2 w paczce

15

10

7,5

6

5

4

3,5

3

3

2,5

2

1,5

objętość paczki (m3)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,28

0,28

0,27

0,3

0,3

0,28

0,24

Zobacz że warto ocieplić Twój dom!

 

Ściana z cegły
25 cm

Ściana z cegły dziurawki
38 cm

Ściana z pustaka
MAX 29 cm

Styropian (cm)

0

5

8

10

15

0

5

8

10

15

0

5

8

10

15

Współczynnik przenikania (W/m2K)

2,02

0,57

0,4

0,33

0,24

1,28

0,49

0,36

0,3

0,22

1,2

0,48

0,35

0,3

0,22

Zmniejszenie zużycia energii
ze 100% do około...

-

28%

20%

16%

12%

-

38%

28%

23%

17%

-

40%

29%

25%

18%

czyli zmniejszasz zużycie energii
około... razy

-

1,9

2,4

2,8

3,7

-

6,1

9,1

11,1

16,4

-

6,8

10,2

12,4

18,4 

Ściana z betonu komórko-
wego 700, 30 cm

Stropodach (papa, płyta
żelbetowa 12 cm)

Dach (dachówka,
styropian, płyta gipsowa)

Styropian (cm)

0

5

8

10

15

0

5

8

10

15

0

5

8

10

15

Współczynnik przenikania
(W/m2K)

0,73

0,38

0,3

0,26

0,2

4,1

0,67

0,45

0,37

0,25

4,6

0,68

0,45

0,37

0,25

Zmniejszenie zużycia energii
ze 100% do około...

-

52%

41%

36%

27%

-

16%

11%

9%

6%

-

15%

10%

8%

5%

czyli zmniejszasz zużycie
energii około... razy

-

1,9

2,4

2,8

3,7

-

6,1

9,1

11,1

16,4

-

6,8

10,2

12,4

18,4

Sposób kodowania: EPS - AA/BBBBxCCCCxDDD/E
legenda:
AA - gęstość [kg]
BBBB - długość płyty [mm]
CCCC - szerokość płyty [mm]
DDD - grubość płyty [mm]
E - rodzaj boków (N - boki gładkie, F - boki frezowane)
Przykład:
EPS 70/1000x0500x50/N
oznacza Styrokon EPS 70, płyty 1000x500 x 50, boki gładkie.

INFORMACJA O NOWYCH OZNACZENIACH STYROPIANU
NOWE OZNACZENIA STYROPIANU
PS-E FS 12 to teraz EPS 50-042
PS-E FS 15 to teraz EPS 70-040
PS-E FS-20 to teraz EPS 100-038
Symbol EPS oznacza typ płyty styropianowej. Pierwsza cyfra (np. EPS 50) oznacza deklarowany poziom naprężeń ściskających na poziomie nie mniejszym niż 50 kPa. Druga cyfra to deklarowany maksymalny współczynnik przewodzenia ciepła.